Nodarbībās un izrādēs "Teātra azotē" radošā komanda pēta skatuves mākslas neverbālo formu -  dejas, kustības, žonglēšanas, akrobātikas, mūzikas un ritma -  spēju paust pārdzīvojumu, atklāt attiecības  un izstāstīt stāstu. 

Radošo tandēmu "Teātris azotē" veido divas aktrises un teātra pedagoģes – Marika Antonova un Jolanta Znotiņa. Abas mākslinieces absolvējušas Janāčeka Teātra un mūzikas augstskolā Brno, Čehijā, kur apguvušas aktiermākslu, audzinošās drāmas metodi  un ieguvušas starptautisku pieredzi teātra izrāžu veidošanā un radošo nodarbību vadīšanā. Pēc atgriešanās dzimtenē M. Antonova un J. Znotiņa 2013. gadā nodibināja biedrību „Teātris azotē”, kuras mērķi ir pētīt, attīstīt un popularizēt daudzveidīgas vizuālā teātra formas un audzinošās drāmas metodes, veicināt dažādu paaudžu interesentu radošā potenciāla attīstību un daudzveidīgu skatuves mākslas iemaņu apguvi, būt par dialogam atvērtas, radošas, iekļaujošas vides piemēru, kurā sastopas un sadarbojas cilvēki ar dažādiem talantiem, pieredzi un vajadzībām.

Nodarbībās un izrādēs „Teātra azotē” radošā komanda pēta skatuves mākslas neverbālo formu –  dejas, kustības, žonglēšanas, akrobātikas, mūzikas un ritma –  spēju paust pārdzīvojumu, atklāt attiecības  un izstāstīt stāstu.

Aktrišu tandēms tiecas veidot tehniski vienkāršus, viegli pārnēsājamus (par to liecina arī nosaukums – Teātris azotē), bet vizuāli uzrunājošus skatuves projektus, un viņu skatuves poētiku ir ietekmējusi saskare ar nedzirdīgo teātri.