Darbs ar priekšmetu var būt gan patstāvīga nodarbība, gan žonglēšanas nodarbības papildinājums vai aizvietojums grupās, kur veikla manipulācija ar priekšmetu nevedas (piemēram, darbā ar bērniem līdz 7 g. vecumam, senioriem, cilvēkiem ar garīgās attīstības vai kustību traucējumiem). Atšķirībā no žonglēšanas, kur uzmanība tiek vispirms vērsta uz tehnisko iemaņu apguvi, šeit uzsvars tiek likts uz iztēles attīstību un priekšmeta radošu izmantojumu darbībā, tādējādi ar priekšmeta starpniecību paužot attieksmi, noskaņojumu, tēla raksturu vai veidojot stāstu.

Nodarbība ir piemērota dažāda vecuma interesentiem no 2 gadu vecuma.

Nodarbības ilgums – no 40 min.

Pieredzi darbā ar priekšmetu esam guvušas Čehijā, Austrijā un Latvijā, strādājot ar dažādu paaudžu interesentiem, to skaitā cilvēkiem ar garīgās attīstības un dzirdes traucējumiem. Darbs ar priekšmetu, līdzīgi neverbālajai komunikācijai un žonglēšānai, var būt lielisks līdzeklis saskarsmes barjeru pārvarēšanai dažādu tautību kolektīvā. 

    

 Darbs ar priekšmetu radošajās nodarbībās Janovas bērnudārzā Čehijā