Neverbālā komunikācija,  kustība, zīmju valoda, žonglēšana, darbs ar priekšmetu un ritmu – visas šīs aktivitātes ir pavēršamas ne vien komunikācijas prasmju vai radošuma attīstības virzienā, bet arī pašizziņas un socioterapijas virzienā. Darbībai mākslu terapijas jomā nopietnu impulsu deva piedāvājums veidot ilgstošu sociālo un radošo prasmju attīstības kursu jauniešiem-imigrantiem sociālajā centrā „Equalizent” Vīnē (Austrijā) un tam sekojošā programmas realizācijas pieredze trīs gadu garumā, kā arī sadarbība ar Alternatīvo akadēmiju Olomoucas pilsētā (Čehijā), kur Marika Antonova ir periodiski vadījusi kustību terapijas nodarbības topošajiem mākslas terapeitiem.

Atkarībā no interesentu vecuma un vajadzībām, piedāvājam:

  • neverbālās komunikācijas, kustību, ritma vai žonglēšanas nodarbības ar socioterapeitisku ievirzi,
  • lekciju un nodarbību ciklu „Darbs ar priekšmetu kā kustību terapijas forma”,
  • lekciju un nodarbību ciklu „Darbs ar ritmu kā kustību terapijas forma”,
  •  lekciju un nodarbību ciklu „Isadora Dunkane un sengrieķu māksla kā iedvesmas avots dejai un kustībai”,
  •  lekciju un nodarbību ciklu „Darbs ar attēlu kā pašizziņas un kustību terapijas forma”,
  •  lekciju un nodarbību ciklu „Darbs ar tekstu kā iedvesmas avots pašizpausmei kustībā”.