Tā kā mēs abas dziļi interesējamies un daļēji piederam nedzirdīgo kultūrai, par vienu no savas darbības mērķiem uzskatām arī sabiedrības informēšanu par nedzirdību un aizspriedumu mazināšanu dzirdīgu un nedzirdīgu cilvēku saskarsmē. Tādēļ gan piedāvāto izrāžu ietvaros, gan ārpus tām labprāt aicinām interesentus uz sarunu un nodarbību, kurā dalībniekiem būtu iespēja kaut nedaudz ieskatīties nedzirdības problemātikā, uzdot interesējošos jautājumus un ievingrināt rokas zīmju valodā. Atkarībā no dalībnieku vecuma un interesēm, varam piedāvāt:

  • lekciju un nodarbību par saskarsmi ar nedzirdīgiem un vājdzirdīgiem cilvēkiem: ar ko nedzirdīgie un vājdzirdīgie cilvēki atšķiras no dzirdīgajiem, kā norit viņu savstarpējā komunikācija, kā ikdienā sazināties ar nedzirdīgiem un vājdzirdīgiem cilvēkiem (visu paaudžu interesentiem no 5 gadu vecuma);
  • lekciju par nedzirdīgo izglītības un kultūras vēsturi: kā vēstures gaitā ir mainījusies sabiedrības attieksme pret nedzirdību, kad un ar kādām metodēm ir sākta nedzirdīgo cilvēku izglītošana, nedzirdīgo kultūras “atmodas” laiks (jauniešiem un pieaugušajiem);
  • lekciju un nodarbību par nedzirdīgo skatuves mākslu: nedzirdīgo skatuves mākslas attīstība, ievērojamākie mākslinieku kolektīvi pasaulē, skatuves mākslas žanri, jaunākās tendences (jauniešiem un pieaugušajiem);
  • lekciju un nodarbību par zīmju valodu ikdienas saskarsmē: kas ir zīmju valoda un daktils, kā zīmju valodas nepratējs var apgūt pirmās zīmes un lietot tās saskarsmē ar nedzirdīgiem cilvēkiem (visu paaudžu interesentiem no 5 gadu vecuma);
  • lekciju un nodarbību par skatuves zīmju valodu: zīmju valoda kā iedvesmas avots dejai un kustībai, dziedāšana un dzejas interpretācija zīmju valodā, zīmju valodas poēzija (jauniešiem un pieaugušajiem ar skatuves mākslas vai zīmju valodas pieredzi).

Nedzirdīgo kultūras, saskarsmes un izglītības jautājumus esam pētījušās studiju laikā Čehijā, savukārt pieredze darbā ar zīmju valodu nostiprināta, veidojot melodeklamācijas priekšnesumus un iestudējumus Čehijā un Latvijā.

      

      zimju valoda