Žonglēšanu mēdz definēt gan kā atkārtotu priekšmetu mešanu un ķeršanu, gan kā veiklu manipulāciju ar priekšmetiem. Tai ir vismaz četrus tūkstošus gadu gara vēsture. Žonglēšanas atdzimšanu mūsdienās sekmē arvien pieaugošais šīs nodarbes interesentu skaits un ievērojamas pārmaiņas šīs prasmes izmantošanas iespējās. Lai gan Latvijā žonglēšanu vēl joprojām uztver kā cirkus disciplīnu, citu valstu pieredze liecina, ka žonglēšana var būt skolu fizkultūras vai interešu izglītības programmas sastāvdaļa, brīvā laika aktivitāte, kā arī skatuves mākslas vai socioterapijas forma.

Žonglēšana, kādu to iepazinām Čehijā (tur to izmanto teātrī (piemēram, Divadlo Kufr), skolās, bērnu un jauniešu centros, nometnēs (piemēram, Aleje) un vienkārši brīvajā laikā – visai ierasts skats Čehijā ir bērnu un jauniešu žonglēšana parka zālienā), ir radoša fiziska aktivitāte, kas pieskaitāma psihomotorikas nozarei. Tās mērķi neaprobežojas ar tehnikas treniņu un virtuozitāti, līdzīgi citām psihomotorikas aktivitātēm tā sniedz iespēju attīstīt jaunas kustību prasmes un iemaņas un, vissvarīgākais, palīdz veidot cilvēka fizisko, psihisko, sociālo un garīgo komfortu. Vairāk par žonglēšanu...

    zonglesanas nodarbibas    zonglesanas nodarbibas 

    Foto: Juris Grundulis. Žonglēšanas nodarbības Pasaules nedzirdīgo dienā, Rīgā.

 

 zonglesanas nodarbibas    zonglesanas nodarbibas

    Foto no nodarbības Latvijas speciālo skolu jauniešu vasaras teātra darbnīcā "Special talant house"

Žonglēšanā var izmantot plašu priekšmetu klāstu, tomēr iesācējiem vispirms piedāvājam darbu ar bumbiņām – tās vienkārši un ātri var pagatavot paši nodarbību dalībnieki, pēc nodarbības ņemt sev līdzi uz mājām un turpināt trenēties. Nelielam interesentu skaitam varam piedāvāt iepazīties arī ar citiem žonglēšanas priekšmetiem – vālītēm, riņķiem, šķīvjiem, lakatiņiem.

Nodarbību saturu var pielāgot visu paaaudžu interesentiem, sākot no 7 gadu vecuma.

Piedāvāto nodarbību ilgums – no 40 min.

Pieredzi žonglēšanas nodarbību vadīšanā esam guvušas Čehijā, Austrijā, Francijā, Holandē un Latvijā, strādājot ar dažādu paaudžu interesentiem, to skaitā cilvēkiem ar garīgās attīstības un dzirdes traucējumiem. Pieredze liecina, ka arī žonglēšana līdzīgi neverbālajai komunikācijai var būt lielisks līdzeklis saskarsmes barjeru pārvarēšanai dažādu tautību kolektīvā.